tisdag, augusti 23, 2016

And an Android say

Jag bloggar ju inte här numera, på obestämd framtid.
Det är alltså inte nödvändigtvis ett permanent tillstånd, men just nu lägger jag min bloggkraft på att hjälpa till att driva Typ Android. Jag skriver i stort sett inga inlägg där, men jag korrekturläser dem - eller ortograferar dem, som vi kallar det där.

Typ Android handlar mycket om tips som kan underlätta och stimulera vardagen, och det här är ett sådant exempel.

Är du intresserad av teknik i allmänhet och Android i synnerhet, föreslår jag ett besök dit redan idag.

Ordet är fritt, nu är det ditt.